ALES Testi Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Net
🔶Sayısal Test(50)
🔶Sözel Test(50)
ALES PUANI PUANINIZ
✔️ALES EŞİT AĞIRLIK
✔️ALES SÖZEL
✔️ALES SAYISAL
🔰ÖNEMLİ: ALES puanlarının hesaplanmasındaki kriterler; Doğru bir hesaplama için girdiğiniz ALES doğru ve yanlışlarınıza göre belirli yüzdelerle puan hesabınız yapılacaktır.